Niet tevreden over ABVV Loopbaanbegeleiding?

Aarzel niet om dit formulier in te vullen. Onze medewerkers zoeken samen met jou naar een oplossing.


Hoe kan je klacht indienen?

 
Hoe gaan we te werk?

We proberen het probleem onmiddellijk op te lossen. Is dit niet mogelijk, dan krijg je binnen de tien dagen na het invullen van dit formulier schriftelijk bericht met de vermelding van de klachtenbehandelaar. Hij doet zijn best om binnen de dertig dagen een oplossing te vinden.

Wie behandelt je klacht?

 • Je klacht wordt behandeld door iemand die niet betrokken is bij de feiten waarop de klacht slaat.
 • De persoon die de klacht behandelt, zal het beroepsgeheim respecteren. De klacht wordt dus onpartijdig en in vertrouwen behandeld en je privacy zal gerespecteerd worden.
 • Indien nodig kan je uitgenodigd worden om in een gesprek je klacht te verduidelijken
   

KlachtenformulierVelden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.

Niet tevreden over de klachtenbehandeling?

Indien je niet tevreden bent over de afhandeling van je klacht, kan je deze nog richten aan de klantendienst van de VDAB of de Vlaamse Ombudsdienst.

1. VDAB

Je kan je klacht op 2 manieren aan de VDAB doorgeven:

 • Telefonisch via het gratis nummer 0800 30 70 (elke werkdag van 8 tot 19 uur)
 • Online via het klachtenformulier op de website van de VDAB

 

2. Vlaamse Ombudsdienst

Een tweede mogelijkheid is om je klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Dit kan per brief, telefonisch, per e-mail of online via het klachtenformulier.

 • Per brief aan de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
 • Telefonisch via het gratis nummer 0800 240 50 (elke werkdag bereikbaar van 9 tot 18 uur en op vrijdag tot 17uur)
 • Per e-mail aan klachten@vlaamseombudsdienst.be
 • Via het online klachtenformulier

 

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...